AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Mbështetur në njoftimin e datës 10 shtator 2015 për bashkëpunim lidhur me rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Ndërtim, Niveli I,Bujqësi, Niveli I, Përpunim druri, Niveli I, Shëbim Mjetesh Transporti, Niveli I,Teknologji ushqimore, Niveli III shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm:

Silvana Pavaci

në rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Ndërtim, Niveli I

Veronika Baboci

në rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Bujqësi, Niveli I

Flora Toska

në rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Përpunim druri, Niveli I

Robert Tytymçe

në rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Shëbim Mjetesh Transporti, Niveli I

Anastas Kacori

në rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale:Teknologji ushqimore, Niveli III

Tiranë, 18 Shtator 2015

Leave a comments