AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Mbështetur në njoftimin e datës 12 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE “Teknologji e Përpunimit të Materialeve të Ndërtimit”, niveli III në KSHK, “Teknologji e Përpunimit të Bojërave” – niveli III në KSHK,  “Gjeologji/Miniera” – niveli II në KSHK dhe “Miniera”, niveli III në KSHK, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm:

në fushën e hartimit te përshkrimit të kualifikimit profesiona: “Teknologji e Përpunimit të Materialeve të Ndërtimit”, niveli III në KSHK.

 1. Elmaz Shehu
 2. Nadire Kile
 3. Luftim Gaxheli
 4. Ismet Beqiraj
 5. Hasime Manaj

në fushën e hartimit te përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologji e Përpunimit të Bojërave” – niveli III në KSHK..

 1. Elmaz Shehu
 2. Nadire Kile
 3. Luftim Gaxheli
 4. Ismet Beqiraj
 5. Hasime Manaj

në fushën e hartimit te përshkrimit të kualifikimit profesional “Gjeologji/Miniera” – niveli II në KSHK 

 1. Kristaq Muska
 2. Berti Tona
 3. Edmond Hoxha
 4. Nexhbedin Marku

në fushën e hartimit te përshkrimit të kualifikimit profesional ,  “Miniera”, niveli III në KSHK

 1. Kristaq Muska
 2. Berti Tona
 3. Edmond Hoxha
 4. Nexhbedin Marku

 Tiranë, 20 tetor 2015

Leave a comments