AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Mbështetur në njoftimin e datës 16 tetor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional të Profilit “Miniera” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm:

  1. Edmond Hoxha,
  2. Kristaq Muska
  3. Nexhbedin Marku
  4. Berti Tona

Shpallja e fituesve për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional të:

  1. Profilit “Modelim”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Tekstil-konfeksione”.
  2. Drejtimit mësimor “Teknologji kimike” Niveli III.
  3. Profilit “Teknologji e përpunimit të metaleve” Niveli II, të drejtimit mësimor “Mekanikë”

shtyhet në një afat të pacaktuar.

Tiranë, 26.10.2015

Leave a comments