AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Mbështetur në njoftimin e datës 20 tetor 2015 për bashkëpunim lidhur me hartimin dhe rishikimin e programeve orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin “Agrobiznes”, profilin “Teknologji Ushqimore” dhe profilin “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike” shpallen fitues, bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • në fushën e hartimit dhe rishikimit të programit orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin “Agrobiznes”, profilin “Teknologji Ushqimore” dhe profilin “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike”.
  1. Terezina Vukzaj
  2. Zoje Kryekurti
  • hartimit dhe rishikimit të programit orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në profilin “Teknologji Ushqimore”.
  1. Anastas Kaçorri
  • hartimit dhe rishikimit të programit orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në profilin “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike”.
  1. Alma Ferhati
  2. Ira Rroço

 Tiranë, 27 tetor 2015

Leave a comments