AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


SHPALLJE FITUESISH, BASHKËPUNËTOR I JASHTËM i AKAFPK-SË NË POZICIONIET MENAXHER/E I/E FINACËS.

Mbështetur në njoftimin e datës 06.10.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin MENAXHER/E I/E FINACES në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, komisioni, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve dhe intervistat e tyre, shpalli fitues për pozicionin:

MENAXHER/E I/E FINACES

Vilma Kadesha 

Tiranë, më 27 tetor 2015 

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE (AKAFPK) – (Godinë katër katëshe, Kati i katërt)

Rruga: Naim Frashëri,  Nr. 37, Tiranë, (Pranë “21 dhjetorit”)

Web site: www.akafp.gov.al

Tel/fax.+355 4 2230497

Leave a comments