AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 29 gusht 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit bankës së testeve për kualifikimin profesional

 1. “Ekonomi-Biznes”, Niveli I
 2. “Gjeologji-miniera”, Niveli I
 3. “Teknologji kimike”, Niveli I

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesionalEkonomi-Biznes”, Niveli I
 1. Ira Rroco
 2. Mimoza Veizi
 • Për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesionalGjeologji-miniera”, Niveli I
 1. Nexhbedin Marku
 2. Leonard Kazanxhiu
 • Për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesionalTeknologji kimike”, Niveli I
 1. Ismet Beqiraj
 2. Lindita Hoxhaj

7 Shtator 2016

Leave a comments