AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË  SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018:

1.“Mirëmbajtje Ndërtesash”, Niveli II të drejtimit mësimor “Ndërtim” Niveli I.

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Mirëmbajtje Ndërtesash”, Niveli II të drejtimit mësimor “Ndërtim” Niveli I.
    1. Diana Bardhi
    2. Bojana Ramcaj
    3. Keti Afezolli

14 Tetor 2016

Leave a comments