AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 17 Tetor 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

  1. Pyje (rishikim), Niveli II në KSHK

Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Pyje”, (rishikim) niveli II, në KSHK
  1. Majlinda Sekja
  2. Elsa Bushati
  3. Gjon Fierza
  4. Edvin Toromani

24 Tetor 2016

Leave a comments