AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 26 Tetor 2016, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e

HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL:

  • Për lëndën profesionale “Teknologji shtrim dyshemesh dhe veshje muresh”, kl.12 (68 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I.
  1. Diana Bardhi
  • Për lëndën profesionale “Njohuri për pyjet ”, kl.11 (68 orë), të drejtimit mësimor “Hoteleri-Turizëm”, Niveli I.
  1. Albana Pelivani
  • Për lëndën profesionale “Të ushqyerit e kafshëve bujqësore”,  të drejtimit mësimor “Bujqesi”, Niveli I.
  1. Alma Cekorja

03 Nëntor 2016

Leave a comments