AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 :

“Shёrbime bankare”, Niveli III

“Silvikulturё”, Niveli III

“Gjeologji miniera” Niveli I

“Mekanikë bujqësore” Niveli II

 • Për hartimin e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Shёrbime bankare”, Niveli III
 1. Albana Shyti
 2. Lindita Haxhiraj
 3. Ira Rroco
 • Për hartimin e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Silvikulturё”, Niveli III
 1.  Elsa Bushati
 2.  Zhuljeta fresku
 3.  Gjon Fierza
 4.  Bilena Hyseni
 • Për hartimin e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Mekanikë bujqësore” Niveli II
 1. Nexhmi Ferhati
 2. Fabian Saraci
 3. Bashkim Shkembi

Për hartimin e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Gjeologji miniera” Niveli I – Shtyhet

Leave a comments