AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulit së profilit “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës ”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji kimike” të AP për vitin shkollor 2017-2018 dhe  vendosi të shpallë fitues:

  1. Elmaz SHehu
  2. ISmet Beqiraj
  3. Lindita Hoxhaj

Tiranë 13 shkurt 2017

Leave a comments