AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional dhe vendosi të shpallë fitues:

Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II (pjesa e praktikës profesionale të integruar)

  1. Olsjon Bilani
  2. Eno Joxhe

Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Hoteleri-Turizëm”, Niveli I (pjesa e teorisë profesionale të integruar)

  1. Flutura Vaqarri
  2. Donald Vogli

Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Teknologji ushqimore”, Niveli I (pjesa e teorisë profesionale të integruar)

  1. Fation Huta
  2. Alma Caka

Tiranë më 20 shkurt 2017

Leave a comments