AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 11 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale“Teknikë peshkimi” , niveli III  në KSHK , “Prodhim bimor” , niveli III në KSHK , “Teknologji Bujqësore”, niveli III në KSHK  dhe vendosi të shpallë fitues :

  • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionaleTeknikë peshkimi”, niveli III, në KSHK

 1.  Ylli Qevani

2. Gazmend Sina

3.  Llambi Huta

4. Jerina Kolitari

Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Prodhim bimor”, Niveli i III në KSHK dhe “Teknologji Bujqësore”, niveli III në KSHK  komisioni vendosi të  shtyjë njoftimin deri në datën 25 Maj 2017 ora 16:30 .

Tiranë më 18 maj 2017

Leave a comments