AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Prodhim bimor”, niveli III  në KSHK si dhe “Teknologji Bujqesore” niveli III ne KSHK dhe vendosi të shtyje njoftimin për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Prodhim bimor” niveli III ne KSHK deri në datën 16.06.2017 ora 14:00 .

Tiranë 05/06/2017

Leave a comments