AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 24 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2017-2018 në drejtimin mësimor “Tekstil Konfeksione” Niveli I dhe vendosi të shpallë fitues :

1. Adriana Cibaj

2. Lejla Hakiraj

3. Silvana Nini

Tiranë më 05 Qershor 2017

Leave a comments