AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

  • “Gjeodezi”, Niveli III
  • “Sigurime”, Niveli III
  • “Zhvillim website”, Niveli III
  • “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli II
  • “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II
  • “Shërbime bankare”, Niveli III

dhe vendosi të shpallë fitues :

Për hartimin e bankës së testit “Gjeodezi”, Niveli III

1. Sashenka Avrami

2. Alma Kadare

Për hartimin e bankës së testit “Sigurime”, Niveli III

1.Florie Bega

2. Anila Nanaj

Për hartimin e bankës së testit “Zhvillim website”, Niveli III

1. Anisa Melishte

2. Ina Hoxha

Për hartimin e bankës së testit “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli II

1.Liliana Gaba (Miftari)

2.Alma Caka

Për hartimin e bankës së testit “Shërbime bankare”, Niveli III

1.Florie Bega

2. Anila Nanaj

Për hartimin e bankës së testit Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II komisioni vendosi shtyrjen e njoftimit deri në datën 09/06/2017 ora 14:00

Tiranë 05/06/2017

Leave a comments