AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli III në KSHK (rishikim) dhe vendosi të shpallë fitues :

1. Edlira Dallo

2. Rajmonda Gjana

3. Liljana Gaba

4. Flutura Vuçini

5. Merita Uruçi

6. Naime Borova

Tiranë më 20 qershor 2017

Leave a comments