AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Mars 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

  • Për lëndën profesionale “Ekonomi shëndeti”, kl.13, (96 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime social shëndetësore”, Niveli III.

1. Vjollca Puci

  • Për lëndën profesionale “Bimët dekorative dhe aromatike”, kl.12, (68 orë), të profilit mësimor “Kopshtari”, Niveli II.

1. Terezina Vukzaj

  • Për lëndën profesionale “Turizmi dhe mjedisi”, kl.11, (68 orë) të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”.

1. Mirela Andoni

  • Per lëndën profesionale “Udhëtimi dhe turizmi”, kl.12, (108 orë) të profilit mësimor “Sipërmarrje e agjencisë turistike”.

1. Florie Bega

2. Anila Nanaj

  • Për lëndën profesionale “Konstruksione ndërtimi me elemente projekti”, kl.13 (68 orë) të drejtimit mësimor “Ndërtim”

1. Silvana Pavaci

  • Për lëndën profesionale “Silvikulturë”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Pyje”.

1. Gjon Fierza

  • Për lëndën profesionale “Diagnostikimi i parregullsive në mjetet e transportit”, kl.13, (68 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.

1. Fabian Saraçi

  • Për lëndën profesionale “Shërbimet në motorët e mjetve të transportit”, kl.12, (170 orë), të profilit mësimor “Shërbime motorike”.

1. Nexhmi Ferhati

Tiranë më 13 Mars 2018.

Leave a comments