AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 03 Prill 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  

  • Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Përpunim Druri”

1. Flora Toska

2. Majlinda Sekja 

  • Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Tekstil-Konfeksione”

1.Silvana Nini

2.Adriana Cibaj

  • Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Teknologji Ushqimore”

1.Liljana gaba

2.Edlira Dallo

3.Alma Caka

Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Elektroteknikë”, “Elektronikë” dhe “Ndërtim” Komisioni vendosi shtyrjen e njoftimit deri më datë 23 Prill 2018 ora 16:00.

Leave a comments