AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 17 Prill 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  

Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve”, Niveli III në KSHK, (rishikim)

1. Fation Huta

2. Edlira Dallo

3. Alma Caka

4. Driola Kadiu

5. Liliana Gaba

Tiranë më 23 Prill 2018

Leave a comments