AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 22 Gusht 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  

  • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Detari, Niveli I”

1. Florian Cali

2.Ylli Qevani

  • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Shtrim dhe veshje me pllaka, Niveli II”

1.Silvana Pavaci

2. Safije Sina

  • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Punime dhe riparim rrugësh, Niveli II”

1.Silvana Pavaci

2. Safije Sina

  • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Ferma bujqësore e blegtorale, Niveli II”

1.Zoje Kryekurti

2.Terezina Vukzaj

  • Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Frutikulturë, Niveli II”

1.Zoje Kryekurti

2.Terezina Vukzaj

Tirane me 3 shtator 2018

Leave a comments