AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 22 Gusht 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:  

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike”

1.Anila Nanaj

2.Jonida Nana

3.Alma Ferhati

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Sigurime”

1. Florije Bega

2.Teuta Veleshnja

3.Alma ferhati

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Rrjete të dhënash”

1. Nilson Ibraj

2.Elida Mesi

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Mbështetje e Përdoruesve të TIK”

1. Nilson Ibraj

2.Elida Mesi

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Silvikulturë”

1.Majlinda Sekja

2.Elsa Bushai

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Veterinari”

1. Suela Zylaj

2.Veronika Baboci

Tirane me 3 shtator 2018

Leave a comments