AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 11 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Metalurgji dhe fonderi “niveli III në KSHK, (rishikim)

1. Bardhyl Konda

2.Fuat Sinaj

3. Agim Sala

4.Jovan Shyti

5. Aleksander Shalsi

  • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesionalKonstruksione metalike”, niveli III në KSHK, (rishikim)

1. Bardhyl Konda

2.Fuat Sinaj

3. Agim Sala

4.Jovan Shyti

5. Aleksander Shalsi

Tiranë më 18 Shtator 2018

Leave a comments