AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  programeve orientuese ”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Zhvillim Website”

1. Anisa Melishte

2.Ina Hoxha

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Gjeodezi”

1. Alma Kadare

2. Xhevahir Aliaj

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Harry Fultz Biznes”

1. Mirela Sherifi

2. Jonida Nano

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Harry Fultz Elektronike”

1. Jonida Haxhi

2. Daniela Kaceli

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Harry Fultz Automekanike”

1. Fabian Saraci

2. Eglantina Ruka

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Teksil konfeksione (Konfeksione, Pilot NABER ADA)”

1. Adriana Cibaj

2. Lejla Hakiraj

  • Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Rrjete të dhënash (pilot Giz) rishikim”

1. Rigelsa Gupe

2. Ornela Cerpja

Tirane me 8 Tetor 2018

Leave a comments