AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e materialit mësimor “Nxjerrja e naftës,gazit dhe ujit”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimorë “Kërkim shpim dhe shrytëzim nafte,gazi dhe uji”,  Niveli I i AP.

1. Bledar Lamkaj

2. Spiro Thodhorjani

Tirane me 5 Mars 2019

Leave a comments