AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji ushqimore ” ,  Niveli III i AP

1. Hyrije Lasku

2. Rudina Cakraj

3. Albana Beqiri

Tirane 5 Mars 2019

Leave a comments