AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  1. Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Kopshtari”, Niveli II i AP
  2. Terezina Vukzaj (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Zoje Kryekurti (specialiste e kategorisë së lartë)
  4. Selman Shquti (specialist i kategorisë së lartë)

 

  1. Rishikimi i skeletkurrikulit të profilit mësimor “Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve”, Niveli II i AP, pezullohet për një afat të pacaktuar.

 

 

Tiranë më 19 mars 2020

Leave a comments