AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e datës 26 Mars 2019, Komisioni i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), mbasi shqurtoi dokumentacionin e aplikantëve shpall fitues për pozicionin “Punonjës mirëmbajtje (mirëmbajtje asetesh)” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë), Znj. Jorida Hyseni.

Tiranë më 18 Prill 2019.

Leave a comments