AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 2 Maj  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e materialit mësimor për lëndën profesionale “Riprodhimi i kafshëve”, kl.12, (72 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli III i AP.

1. Suela Zylaj

2. Veronika Baboci

Për hartimin e materialit mësimor për lëndën profesionale “Fidanishte pyjore” kl. 10 (72 orë) nga drejtimi mësimor “Pyje”, Niveli I i AP.

1. Gjon Fierza

Për hartimin e materialit mësimor për lëndën profesionale “Ekonomia e ndërmarrjes”, kl.12, (72 orë), të profilit mësimor “Llogari”, Niveli III i AP.

1. Valbona Xibraku

2. Elona Hoxha
Tirane me 13 Maj 2019

Leave a comments