AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 Prill 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shtyje njoftimin deri ne daten 17.05.2019 ora 14:00 per :

  1. hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Panele diellore”.
  2. hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Frutikulturë”.
  3. hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Udhërrëfyes turistik”.
  4. hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Mekanik i makinave industriale”.
  5. hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Instalime dhe mirëmbajtje e sistemeve ngrohëse-ftohëse”.

Tirane me 13 Maj 2019

Leave a comments