AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 20 Maj 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpalle fitues

Per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional Hoteleri turizem Niv III

  1. Ermira Mani
  2. Albana Beqiri
  3. Sonila Cobo

Per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional Elektroteknike Niv III

  1. Mimoza Zhamo
  2. Renata Dhimitri
  3. Alma Zoto

Per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional Sherbime mjetesh transporti Niv III

1. Nexhmi Ferhati

2. Fabian Saraci

3. Robert Tytymce

4. Vojsava Delilaj

Per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional Mekanikë Niv III

1. Nexhmi Ferhati

2. Fabian Saraci

3. Robert Tytymce

4. Vojsava Delilaj

Tirane me 27 Maj 2019

Leave a comments