AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23 Korrik 2019 “Kerkohet “punonjës mirëmbajtjeje” (mirëmbajtje asetesh) me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, dhe vendosi të shpalle fitues:

Musa Coha

Tirane me 23 Gusht 2019

Leave a comments