AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 09 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                

  1. “Tekstil” niveli  III  në KSHK, (rishikim)
  2. “Tekstil-konfeksion” niveli IV  në KSHK, (rishikim)

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Tekstil” niveli  III  në KSHK, (rishikim)

1. Lejla Hakiraj

2. Anila Zajmi

3. Silvana Nini

4. Adriaan Cibaj

  • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Tekstil-konfeksion” niveli IV  në KSHK, (rishikim)                                                                                                                  

1. Lejla Hakiraj

2. Anila Zajmi

3. Silvana Nini

4. Adriaan Cibaj

Tirane me 16 shtator 2019

 

 

 

 

Leave a comments