AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e materialeve mesimore, komisioni i ngritur vendosi te shpalle fitues:

 

  • Për lëndën profesionale “Zookulturë”, kl.12, (68 orë), të profileve mësimore “Prodhim shtazor”, Niveli II i AP dhe “Mbarështrim i kafsheve dhe i shpendëve”, Niveli II i AP.

1. Suela Zylaj

2. Veronika Baboci

  • Për lëndën profesionale “Frutikulturë”, kl.12, (102 orë), të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP.

1. Terezina Vukzaj

2. Zoje kryekurti

  • Për lëndën profesionale “Teknologji e punimeve të rrugëve, veprave të artit, rrjetit inxhinierik dhe riparimit të tyre” (102 orë) kl. 12 – 102 orë të profilit mësimor “Punime dhe riparim rrugësh”, Niveli II i AP.

1. Diana Bardhi

  • Për lëndën profesionale “Pyllëzime dhe mbrojtje e tokës”, kl.13 (64 orë), të profilit mësimor “Silvikulturë”, Niveli III i AP

1. Gjon Fierza

2. Bilena Hysenaj

  • Për lëndën profesionale “Njohuri në makroekonomi”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, Niveli I i AP

1. Anila Bani(Nanaj)

2. Florije Bega

3. Ermira Mani

  • Për lëndën profesionale “Estetika e veshjes dhe njohuri mbi ngjyrat”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Tekstil konfeksione”, Niveli I i AP.

1. Adriana Cibaj

  • Për lëndën profesionale “Shfrytëzimi i vendburimeve të naftës, gazit dhe ujit”, kl.12, (170 orë), të profilit mësimor “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit” Niveli II i AP

1. Bledar Lamkaj

  • Për lëndën profesionale “Sistemet elektrike, elektronike dhe kompjuterike në mjetet e transportit”, kl.12, (68 orë), të profilit mësimor “Shërbime elektroauto”, Niveli II i AP.

Nexhmi Ferhati

Fabian Saraci

  • Për lëndën profesionale “Teknologjia e konstruksioneve metalike”, kl.12, (102 orë), të profilit mësimor “Konstruksione metalike”, Niveli II i AP.

1. Bashkim Shkembi

2. Fabian Saraci

  • Për lëndën profesionale “Bazat e elektroteknikës”, kl.10, (144 orë), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I i AP shtyhet deri ne daten 4/10/2019 ora 12:00

Leave a comments