AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional, komisioni vendosi :

Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta”

1. Vladimir Jovani

2. Fabian Saraci

3. Nexhmi Ferhati

Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime shitjeje”

1. Jona Saraci

2. Florie Bega

3. Valbona Xibraku

Tirane me 7 tetor 2019

Leave a comments