AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e materialeve mesimore, komisioni i ngritur vendosi te shpalle fitues:

Për lëndën profesionale “Bazat e elektroteknikës”, kl.10, (144 orë), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I i AP

1. Emanuela Shkupi

2. Myzejen Menkulazi

Tirane me 7 Tetor 2019

Leave a comments