AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Tetor 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtë dhe vendosi të shpallë fitues:

Për rishikimin e skeletkurrikulit ” Sipërmarrje e Agjencisë Turistike” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”

1. Ira Rroço

2. Anila Nanaj

3. Alma Ferhati

Tiranë më 4 Nëntor 2019

Leave a comments