AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 mars 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 1 materiali mësimor për lëndën profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
  1. Për hartimin e materialit mësimor për lëndën “Kontabiliteti i sigurimeve”, kl.12, (108 orë), të profilit mësimor “Sigurime”, Niv. III i AP
 
  1. Anila Nanaj (specialiste e kategorisë së lartë)
  2. Florie Begaj (specialiste e kategorisë së lartë)
    Tiranë më 19 mars 2020

Leave a comments