AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 maj 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”, Niv. III i AP (Niv. IV i KSHK) komisioni vendosi shtyrjen e njoftimit deri ne daten 12.06.2020 ora 14:00
  • Për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake”, Niv. II i AP (Niv. III i KSHK), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”

1. Emanuela Shkupi – Kategori e Larte

2. Myzejen Menkulazi – Kategori e Larte

3. Mimoza Zhamo – Kategori e Larte

4. Hedije Gjoni – Kategori e Larte

  • Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Elektromekanikë”, Niv. II i AP (Niv. III i KSHK), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”

1. Emanuela Shkupi – Kategori e Larte

2. Myzejen Menkulazi – Kategori e Larte

3. Mimoza Zhamo – Kategori e Larte

4. Hedije Gjoni – Kategori e Larte

  • Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Tekstil”, Niv. II i AP (Niv. III i KSHK), të drejtimit mësimor “Tekstil konfeksione”.

1. Adriana Cibaj – Kategori e Larte

2. Lejla Hakiraj – Kategori e Larte

3. Teodora Dashi – Kategori e Ulët

  • Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Prodhim bimor”, Niv. II i AP (Niv. III i KSHK), të drejtimit mësimor “Bujqësi”.

1. Terezina Vukzaj – Kategori e Larte

2. Zoje Kryekurti – Kategori e Larte

3. Mustafa Aruci – Kategori e Larte

  • Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Shërbime kujdesi për fëmijë”, Niv. II i AP (Niv. III i KSHK), të drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”.

1. Sadije Gjana- Kategori e Mesme

2. Anita Gjoka – Kategori e Mesme

3. Elidona Elezaj  – Kategori e Mesme

  • Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Tregti”, Niv. III i AP (Niv. IV i KSHK), të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”.

1. Florije Bega – Kategori e Larte

2. Elona Hoxha – Kategori e Larte

3. Alma Ferhati – Kategori e Larte

Leave a comments