AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Gusht 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional ” Miniera”

  1. Edmond Hoxha specialist i kategorise se larte
  2. Nexhbedin Marku specialist i kategorise se larte
  3. Berti Tona specialist i kategorise se larte

Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Detari”

  1. Llambi Huta specialist i kategorise se larte
  2. Gazmend Sina specialist i kategorise se larte
  3. Hamdi Domi specialist i kategorise se larte

Tirane me 11 shtator 2020

Leave a comments