AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 21 Shtator 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e standardit të profesionit” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e standardit të profesionit ” Punetor ndihmes ne perpunimin e drurit ”

  1. Flora Toska specialist i kategorise se larte
  2. Genci Ceni specialist i kategorise se larte
  3. Genta Ahmeti  specialist i kategorise se larte
  4. Agim Ahmeti  specialist i kategorise se larte
  5. Petref Mezini specialist i kategorise se ulet

Tirane me 28 shtator 2020

Leave a comments