AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 Tetor 2020: “Për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022 (në vijim të njoftimit të datës 21 shtator 2020)”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Bujqësi” Niveli IV i KSHK.
  1. Zoje Kryekurti – (specialiste e kategorisë së lartë)
  2. Terezina Vukzaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Burbuqe Bara – (specialiste e kategorisë së lartë)
  • Për Për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”, Niveli II im KSHK
  1. Edmond Hoxha – (specialist i kategorisë së lartë)
  2. Beri Tona – (specialist i kategorisë së lartë)
  3. Nexhbedin Marku – (specialist i kategorisë së lartë)

Leave a comments