AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 Tetor 2020: “Shtyrje e afatit të aplikimit për bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional (në vijim të njoftimet të dt.21 Shtator 2020)”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për lëndën profesionale “Edukim shëndetësor dhe higjienë”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime social shëndetësore”, Niveli II i KSHK.
  1. Elidona Elezaj – (specialiste e kategorisë së mesme)
  • Për lëndën profesionale “Mekanikë ndërtimi”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli II i KSHK
  1. Silvana Pavaci – (specialiste e kategorisë së lartë)
  2. Diana Bardhi- (specialiste e kategorisë së lartë)
  • Për lëndën profesionale “Telekomunikacion”, kl.12, (108 orë), të profilit mësimor “Telekomunikacion”, Niveli IV i KSHK,
  1. Ditjon Xhaja – (specialist i kategorisë së mesme)
  2. Arbesa Palushi – (specialiste e kategorisë së mesme)
  3. Aida Maja – (specialiste e kategorisë së lartë)
  4. Besa Marku – (specialiste e kategorisë së ulët)

Leave a comments