AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 3 Nentor 2020: “Kerkohen bashkepunetore per hartim programesh orientuese te kurseve te unifikuara në FormiminProfesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit orientues të kursit te unifikuar të formimit profesional për “Bojatisje”:
  1. Adriana Lajthia – (specialiste e kategorisë së ulët)
  2. Elida Liko– (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Silvana Pavaci– (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Sekretari”.
  1. Florie Bega – (specialiste e kategorisë së lartë)
  2. Elona Hoxha – (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Malvina Vata (Ciba) – (specialiste e kategorisë së mesme)
 • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Kopshtari”.
  1. Selman Shquti – (specialist i kategorisë së lartë)
  2. Terezina Vukzaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Zoje Kryekurti – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime mekanike”.
  1. Andrea Kërkeshi – (specialist i kategorisë së lartë)
  2. Fabian Saraçi – (specialist i kategorisë së mesme)
  3. Bashkim Shkëmbi – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Sisteme të thata në ndërtesa”.
  1. Adriana Lajthia – (specialiste e kategorisë së ulët)
  2. Silvana Pavaci – (specialiste e kategorisë së lartë)
  3. Elida Liko– (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Tirane me 11 Nentor 2020

Leave a comments