AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara, komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues:

  • Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Manikyr dhe pedikyr”.

Shtyhet per mungese te aplikuesve

  • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime karrocerrie në automjete”.

Nexhmi Ferhati ( Kategori e Larte)

Vojsava Delilaj ( Kategori e Larte)

Fabian Saraci ( Kategori e mesme)

Andrea Kerkeshi ( Kategori e Larte)

  • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime në makinat metalprerëse”.

Bashkim Shkembi ( Kategori e Larte)

Vladimir Jovani ( Kategori e Larte)

Vojsava Delilaj ( Kategori e Larte)

Fabian Saraci ( Kategori e mesme)

Andrea Kerkeshi ( Kategori e Larte)

  • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime duralumini”.

Nexhmi Ferhati ( Kategori e Larte)

Vladimir Jovani ( Kategori e Larte)

Fabian Saraci ( Kategori e mesme)

Bashkim Shkembi ( Kategori e Larte)

Tirane me 17 Nentor 2020

Leave a comments