AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 Shkurt 2021: “për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Elektroteknikë” IV në KSHK”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  1. Emanuela Shkupi – Specialiste e kategorise se larte
  2. Hedie Gjoni – Specialiste e kategorise se larte
  3. Myzejen Menkulazi – Specialiste e kategorise se larte
  4. Matilda Luma – Specialiste e kategorise se larte

Tirane me 15 Shkurt 2021

Leave a comments