AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimet e AKAFPK-së të datës 03 Shkurt 2021: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022”, dhe të datës 11 Shkurt 2021 “Për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e një skeletkurrikuli të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

·     Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime kujdesi për të moshuar”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Shërbime social shëndetësore”: 

1.     Sadie Gjana – (specialiste e kategorisë së mesme)

2.     Anita Gjoka – (specialiste e kategorisë së mesme)

3.     Elidona Elezaj (Ukshini) – (specialiste e kategorisë së mesme)

Leave a comments