AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 Mars 2021: “për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  1. “Ekonomi-Biznes”,  niveli II  në KSHK, (rishikim)

Elona Hoxha Specialiste e kategorise se Larte

Alma Ferhati Yzeiri  Specialiste e kategorise se Larte

Florije Bega  Specialiste e kategorise se Larte

Mirlinda Galushi Specialiste e kategorise se Larte

2. “Teknologji ushqimore” , niveli II në KSHK, (rishikim)

Liljana Gaba Specialiste e kategorise se Larte

Alma Caka Specialiste e kategorise se Larte

Edlira Dallo Specialiste e kategorise se Larte

Tirane me 29 Mars 2021

Leave a comments