AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 1 Shtator 2021: “Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  1. “Veterinari”, niveli IV  në KSHK, (rishikim)

Ermal Yzeiri – Specialist i Kategorise se mesme

Veronika Baboci – Specialist i Kategorise se larte

Merita Petushi – Specialist i Kategorise se larte

Luljeta Dhaskali – Specialist i Kategorise se larte

  1. “Instalime të sisteme të ftohje –ngrohje”, niveli III në KSH

Ilir Agoli – Specialist i Kategorise se ulet

Besnik Karaj- Specialist i Kategorise se larte

Mimoza Myderizi- Specialist i Kategorise se larte

Vojsava Delilaj – Specialist i Kategorise se larte

Tirane me 9 shtator 2021

Leave a comments