AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


Bazuar ne njoftimin e dates 16 shtator 2021, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e standardit të profesionit;
  • Teknik Elektrik
Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se larte David Mucollari– Specialist i kategorise se mesem Pellumb Delilaj – Specialist i kategorise se ulet Renata Dhimitri– Specialist i kategorise se larte Aulon Shabani– Specialist i kategorise se larte Tirane me 24 Shtator 2021

Leave a comments